EMKP

Erdőbiológiai Monitoring és Kutatási Program

Környezetünk fontos részeként az erdők életünk feltételeinek biztosításához járulnak hozzá. Az ember a környezetére, ezen belül pedig az erdőkre közismerten egyre nagyobb, és hosszú távon egyre kedvezőtlenebb hatással van. Ezért nélkülözhetetlen tudni, mi történik a hazánk területén kb. 2 millió ha-t borító erdeinkkel, megérteni azt, hogy milyen tényezők hatnak kedvezőtlenül, és ennek alapján hozzájárulni ahhoz, hogy célszerű lépéseket tehessünk erdeink megőrzése érdekében.

Az erdők egészségi állapota az 1980-as években romlásnak indult. Akkor az egészségi állapot monitorozására és a romlás lehetséges okok felderítésére országos méretű program indult az ERTI és a NÉBIH akkori elődjei részvételével.

Az alábbiakban a főbb témaköröket jelöltük meg.

A program részben monitoring, részben kutatási elemekből áll. Az éghajlatváltozási monitoringon belül 2017-től országos szinten folyamatosan vizsgáljuk az erdők állapotának alakulását korszerű, űrfelvételeken alapuló, nagyrészt automatizált módszerekkel. Évtizedek óta néhány konkrét helyszínen a terepen is állandóan nyomon követjük kijelölt faegyedek egészségi állapotát annak érdekében, hogy jobban megérthessük azt, hogy egyes környezeti tényezők hogyan befolyásolják a faegészségi állapotot. Néhány lehetséges és lényeges élettelen környezeti tényező (pl. meteorológiai tényezők, a talaj víztartalma, a lehulló csapadék összetétele, a levegő ózonkoncentrációja stb.) alakulását ugyanezeken a helyszíneken szintén már közel három évtizede monitorozzuk. Más helyszíneken ismételt felvételekkel elemezzük néhány erdő szervesanyag-körforgalmának néhány elemét. Ismét más helyszíneken erdészeti fénycsapdákkal monitorozzuk az erdőkre nézve (aktuálisan vagy potenciálisan) káros ízeltlábúak népességének időbeli alakulását, és azt, hogy ez hogyan függhet más környezeti tényezőktől. Az utóbbi időben a fák növekedését és egészségi állapotát egyre inkább veszélyeztető tényező a klímaváltozás; ennek és az erdők bonyolult kölcsönhatás-rendszerét azonban egyelőre csak korlátozott eszközökkel tudjuk vizsgálni. Viszont intenzíven foglalkozunk azzal, hogy – a NÉBIH-el együtt – minél jobban meg tudjuk becsülni erdeink üvegház gáz forgalmát, ezen belül az erdők szénkörforgalmát.